BIP Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie