BIP Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

Ogłoszenie - zapisy do klasy 1

Procedura rekrutacji

Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania

Wniosek o przyjecie dziecka do klasy pierwszej

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej