BIP Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

Uchwała Nr VIII/31/94 RM

Decyzja Burmistrza

Uchwała Nr XXXVII