BIP Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

Statut - obowiązujący od 01.12.2017 r.

Struktura organizacyjna szkoły

Statut - tekst ujednolicony

Aneks do statutu 18.02.2016

Aneks do statutu 30.08.2016

Aneks do statutu - Ceremoniał 13.01.2017